Pályázati lehetőség Pest megyében

2016. június 16., csütörtök, 19:53

Címkék: EU támogatás forrás ginop kapacitásbővítés támogatás

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében címmel jelent meg pályáti kiírás, melynek keretében 5-24 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től lehetséges. Kiválasztási eljárásrend egyszerűsített (“amíg a készlet tart”).

Támogatható tevékenységek

 • Új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem.

Új termelő eszköz beszerzése: (Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 50 %)

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges:

 • információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
 • információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
 • gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége

Kizárólag Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.
Szinten tartó, helyettesítő beruházás nem támogatható.
A projektvégrehajtás időtartama legfeljebb 12 hónap

Támogatást igénylők köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább két lezárt teljes üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatás mértéke, intenzitása

A rendelkezésre álló forrás 3,58 milliárd Ft, melyből a támogatott támogatási kérelmek várható száma 120-500 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30%-a
A projekt maximális elszámolható költsége az alábbi két mutató közül az alacsonyabb:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összege, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege

Kötelező vállalások

1. A projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot és a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

2. A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest

vagy

 • legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

3. a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye:

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

vagy

 • a projekt fizikai befejezési évét követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

vagy

 • a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot
Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
Média Partnerek