Magyarországon járt az elnök

A Nemzetközi Hegesztéstechnikai Intézet elnöke hazánkban tett látogatást

2013. április 27., szombat, 09:00

Címkék: Baldev Raj DFE 2013 hegesztés hegesztéstechnika IWW Miskolc Műegyetem Óbudai Egytetem roncsolásmentes anyagvizsgálat

Az Óbudai Egyetem kancellárja, a Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztály elnöke meghívására április 21. és 26. között látogatást tett hazánkban Baldev Raj, a Nemzetközi Hegesztéstechnikai Intézet (International Institute of Welding – IIW) elnöke.

Az Óbudai Egyetemen szervezett találkozón részt vett dr. Baldev Raj indiai professzor, aki az IIW elnökség mellett ellátja az Indiai Nemzeti Mérnökakadémia és más nemzetközi szervezetek elnöki feladatait is. Az április 22-ei nyitó programon a vendéget dr. Réger Mihály professzor, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese és dr. Gáti József az egyetem kancellárja, a GTE Hegesztési Szakosztálya elnöke fogadta. Az eszmecserén a hazai partnerek képviseletében jelen volt Kristóf Csaba, Gyura László, Borhy István, Bakos Levente, a Hegesztési Szakosztály vezetőségi tagjai, dr. Komócsin Mihály, a Miskolci Egyetem docense, dr. Dobránszky János, a BME-MTA tudományos főmunkatársa, dr. Palotás Béla, a Dunaújvárosi Főiskola tanszékvezető egyetemi docense. A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülést Gayer Béla igazgató helyettes, és dr. Gremsperger Géza, a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséget pedig Prof. dr. Trampus Péter elnök képviselte. A résztvevőkhöz később csatlakozott dr. Ladányi Péter.

 

Az IIW elnökének látogatása az Óbudai Egyetemen

Bemutatkozott az egyetem

Réger Mihály „Óbuda University – Pro Sciencia et Futuro” című prezentációja a házigazda Óbudai Egyetemet mutatta be. Az intézmény jelentős szerepet játszott, és vállal ma is a hegesztő szakemberek képzésében. E tevékenységük iránymutató volt a hegesztőtechnológus képzés sikeres kialakításával, amelyet elsőként hagyott jóvá hazánkban az IIW/EWF által meghatalmazott MHtE, mint magyar Nemzeti Meghatalmazott Testület (ANB) EWT/IWT diploma megszerzésére képesítő képzésként, amely azóta kiegészült EWE/IWE diploma kiadására jogosító képzés jóváhagyásával.

A minősítésre és igazolásra jogosító jóváhagyási rendszer eredményei

Komócsin Mihály előadása (“Hungarian Qualification and Certifications System in Field of Welding”) összefoglalta az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) és a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW/IIS) közötti megállapodás keretében, az IIW/IIS által működtetett Nemzetközi Meghatalmazó Testület (IAB) által kidolgozott oktatás és képzés (education and training) alapján adott minősítésre (qualification), valamint igazolásra (certification) jogosító jóváhagyási rendszer hazai működésének történetét és eredményeit.

A roncsolásmentes vizsgálati szakma hazai helyezete

Trampus Péter előadása (“Non-Destructive Testing at Hungary”) a magyar roncsolásmentes vizsgálattal foglalkozó vállalkozások és szakemberek szövetségét mutatta be, amely a szakma legfontosabb magyarországi és nemzetközi képviseletét szolgálja.

Erős és hiteles szövetség

Baldev Raj elnök úr „A vision shared for more then 60 years. A global overview of the IIW” („Több mint 60 éve közös vízió. A globális IIW”) című előadása négy fejezetre tagolódott: a hegesztés fontosságát, az IIW alapítását és működését, annak aktuális témáit, valamint a szervezet etikus és progresszív formálását bemutató jövőképet tárgyalóra. Kiemelte, hogy az IIW működése globális jellegű (56 ország tagja a szervezetnek) és igazságos (a tagországok részvétele teljesen egyenjogú), a szervezetben meglévő sokféleséget is felmutató eredmények nemzetközileg elismertek, a tagországok egysége erőt demonstrál, hiteles, amelyet sok minden mellett az is alátámaszt, hogy a szervezetnek nincsenek kereskedelmi kapcsolatai. Az IIW 92 egységében (bizottságaiban és munkacsoportjaiban) mintegy 800 szakértő és delegátus vesz részt. A rendezvényeket magas részvételi arány jellemzi (az éves közgyűlésen átlagosan 900 fő vesz részt). Az IIW 1988 óta mintegy 30 kongresszust szervezett. Az IIW weboldaláról mintegy 10 000 dokumentum tölthető le a 4.600 regisztrált felhasználó számára.

A történelem tükrében

Kristóf Csaba (“Welding in Hungary”) előadása történelmi keretbe helyezve adott áttekintő képet a hazai hegesztésről, a GTE Hegesztési Szakosztály és az MHtE szerepéről, az elmúlt időszak szakterületi eseményeiről, rendezvényeiről. Fontos célként jelölte meg a hegesztő munkások utánpótlásának kérdését, amelynek megoldásához – lévén világszerte probléma – jó kiinduló pont az IIW Fehér Könyv útmutatása. Kiemelte a GTE Hegesztési Szakosztálya keretei között, a BME, ME, ÓE, Dunaújvárosi Főiskola és a GAMF hegesztés iránt érdeklődő fiataljai által létrehozott Ifjúsági Fórumot, amely máris számos kitűnően sikerült rendezvénnyel büszkélkedhet.

Magyar szakemberek a szövetségben

Borhy István előadása (“The role of Hungary in the IIW”) betekintést adott hazánk szerepvállalásába az IIW munkájában. A prezentáció kitért arra, hogy az 1962-ben Oslóban tartott IIW közgyűlésen vették fel a GTE Hegesztési Szakosztályát az IIW-be, egyidejűleg Japánnal. Kiemelte, hogy eddig két alkalommal rendezett a Szakosztály IIW Közgyűlést, 1974-ben és 1996-ban. 1973-75 között az IIW-ben Prof. dr. Gillemot László, 1995-97 között Prof. dr. Konkoly Tibor töltött be alelnöki tisztséget. Prof. dr. Konkoly Tibor közel tíz éven át volt a Technikai Bizottság tagja. Az előadás szemléltette az IIW delegátusok által kidolgozott IIW dokumentumokat, illetve a nemzetközi konferencia tevékenységet. A résztvevők kifejezték szándékukat az IIW-vel való szorosabb együttműködésre, egyben jelezték szervezet elnökének, hogy készek megpályázni a 2018-as IIW közgyűlés és konferencia szervezési jogát.

Látogatás a Műegyetemen és a DFE 2013 konferencián

Április 23-án délelőtt Baldev Raj a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen találkozott dr. Ginsztler János professzorral a Magyar Mérnökakadémia ügyvezető elnökével, valamint konzultációt folytatott dr. Stépán Gábor professzorral, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok osztályelnökével. Az IIW elnöke délután Borhy István és Bakos Levente kíséretében utazott Miskolcra a DFE 2013 konferenciára.

 

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
Média Partnerek