Az Ön vödrének van feneke?

Veszteségforrások nélküli logisztika rugalmas vontatmányrendszerekkel megtámogatva

2019. március 27., szerda, 06:00

Címkék: anyagmozgatás intralogisztika lean logisztika STILL vontató vontatójármű

Talán minden Olvasónk előtt ismert Tabi László, a Ludas Matyi egykori főszerkesztője tollából származó anekdota, amelyben egy munkaszolgálatost a voronyezsi áttörés után hetekig nem igazoltatott senki, mert a kezében egy vödröt tartott, így nyilvánvaló volt, hogy vízért megy valahova. A történet szerint már Szolnoknál járt a munkaszolgálatos, amikor megkapta az első pofont egy tábori csendőrtől, mert az felfedezte, hogy nincs feneke a vödörnek. Az anekdota tanulságait a logisztika nyelvére lefordítva: nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mozgás és a mozgatás önmagában nem tekinthető értékteremtő folyamatnak!

A logisztikában a lean alapelvek némi finomításra szorulnak, mint a gyártásban. A lean elvekben meghatározott főbb veszteségforrások egyike ugyanis éppen az anyagmozgatás és -szállítás, amit első pillantásra nehéz a logisztikában is veszteségnek tekinteni. Pedig az érték meghatározása az intralogisztikában is elengedhetetlen, és a versenyelőny megtartásához a logisztikában is meg kell szüntetnünk a veszteségeket. Amikor a vállalati folyamatokban gyakori tűzoltással, hosszú átfutási időkkel, nehézkes teljesítményértékeléssel és magas folyamatközi készletekkel szembesülünk, akkor eljött az ideje a nagyvállalatok által már előszeretettel alkalmazott lean logisztika bevezetésének.

A lean logisztikában rejlő teljes potenciál jelenleg még sok nagyvállalatnál is kihasználatlan, pedig előnyei nyilvánvalóak, és jelentős versenyelőnyt eredményeznek. „Csak ami változik, az marad fenn” – a vállalkozói filozófia lényege az, hogy a versenyképesség a rugalmasságból ered. A lean logisztika megközelítés a klasszikus lean módszereket a logisztikai folyamatok optimalizálására használja fel.

A lean logisztika előnyei:

 • Just-in-time, vagy just-in-sequence készletmozgás bevezetése.
  • Just-in-time: a szükséges árut időben és mennyiségben pontosan oda juttatják, ahol az a továbbfeldolgozáshoz nélkülözhetetlen.
  • Just-in-sequence: a „gyöngysor-folyamatnak” is nevezett elv értelmében az árukat a gyártáshoz előírt sorrendben szállítják ki – a filozófiát a termékek növekvő változékonysága és a testreszabás hívta életre.
 • A targonca nélküli gyártás csökkenti az anyagáramláshoz szükséges járművek számát, így beruházási és üzemeltetési költségek takaríthatók meg.
 • Az egy anyagmozgató gépre jutó kezelési idő minimálisra csökken.
 • A munkafolyamatok gyorsabbak, hatékonyabbak és biztonságosabbak.

Így lesznek az elsőkből elsők, az utolsókból pedig utolsók

A vontatmányok az üzemen belüli lean logisztikai anyagszállítás közlekedési eszközei. Rendszerint egy vontatójárműből és egy vagy több kocsiból állnak, amelyek a termékeket hordozzák. Mind a hajtás, mind az árumozgatás manuálisan, illetve teljesen automatikusan is elvégezhető. A repülőtereken vagy a vasútállomásokon már hosszú ideje használják a vontatmányrendszereket, a feldolgozóiparban történő hasznosításuk azonban újabb keletű. A vontatmányok az intralogisztika minden alrendszerében megjelenhetnek, ahol árukiadás vagy -gyűjtés történik. A vontatmányok fő előnye azok hatékonysága, mivel különböző helyszíneket és anyagokat képesek egyetlen úttal kiszolgálni.

Világos tehát, hogy a vontatmányok – még a vezető nélküli változatok sem – nem az elmúlt évek találmányai. Hatékonyságukra számtalan példa létezik, és bár minden logisztikai környezetnek megvannak a maga egyéni sajátosságai – esetleges buktatói –, az üzletben már régóta nem érvényes az ősi bölcsesség, és az elsőkből, a technológiák korai adaptálóiból kerülnek ki általában a piacvezetők, nem a hezitálókból.

Az automatizált vontatmányrendszerek előnyei pedig nyilvánvalóak: a termelékenység jelentősen megnövekszik, a munkaerőigény csökken. Az automatizált folyamatok nagyobb biztonságot jelentenek az ellátási láncban, ami fenntartható és hosszú távú költségcsökkentést tesz lehetővé.

Vontatótargoncákkal támogatott lean logisztika

A STILL LiftRunnerR rendszerét 2008-ban fejlesztették ki a BMW-vel együtt. A gyárban történő sikeres bevezetés után a LiftRunnerR® piaci karrierbe kezdett, és iparági mércévé vált. Az intralogisztikai folyamatokban stratégiai területnek számító vontatmányok fejlesztésében a STILL olyan partnerekre támaszkodhat, mint az ellátási lánc automatizálásában éllovas Dematic, vagy a vontatmányrendszerek fejlesztésében és gyártásában elismert LR Intralogistik.

A Dematic fejlett automatizálási technológiájával az adatok a folyamatok fenntartható optimalizálására használhatók fel. Az LR Intralogistik céggel 2010-ben kezdődött partnerség végül 2015-ben fúzióhoz vezetett. Az LR Intralogistik GmbH alapvető kompetenciái közé tartoznak az intralogisztikában használt vontatmányok fejlesztése és gyártása a biztonság, az ergonómia és a költséghatékonyság szempontjából.

A használat környezeti körülményeitől függően érdemes választani az eltérő vontatmányrendszerek között. A STILL vontatmányrendszer alapja a LiftRunnerR®, de a vontatmány és a kocsik számos kombinációja hozható létre az egyedi igényeknek megfelelően. A kocsik összekapcsolhatók, és működtethetők hidraulikusan, elektromosan, pneumatikusan, vagy a legegyszerűbb esetben önállóan is. A szabványosítás fontos, de a gyakorlat gyakran mást ír elő. Az anyagáramlási koncepciók részletes megismerése gyakran a vontatmányrendszer testreszabását eredményezi. A LiftRunnerR® vontatmányoknál igényspecifikusan hozhatók létre keret- és kocsikombinációk, ezenkívül az egyes folyamatlépésektől a teljes anyagmozgatásig minden automatizálható.

Statikus vagy dinamikus útvonal?

Az útvonaltervezés stratégiai kérdés, és az alkalmazott vontatmányrendszertől és a vontatmány feladatától függően az anyagáramláshoz különböző útvonali koncepciókat határozhatunk meg. Alapvetően dinamikus és statikus útvonalvezérlést különböztetünk meg.

Statikus útvonal

A statikus útvonal meghatározott ütemtervet követ, amiben az idő és a távolság pontosan meg van határozva.

Előnyök:

 • Tervezhető újrabeszerzési idő
 • Nagy folyamatstabilitás
 • Könnyű hibakövetés
 • Digitális vezérlés nélkül is használható, beleértve a Kanban kártyákat is

Hátrányok:

 • Csak stabil kereslet mellett gazdaságos
 • A gyártási volumen ingadozásával a vontatmányok kihasználtsága alacsony a dinamikus útvonalakhoz képest
 • A beszállítói lánc állomásai nem priorizáltak
 • Nincs rugalmas útvonalvezetés, és csak egyoldali be- és kirakodás lehetséges
 • Átlagosan több vontatmányra van szükség, mivel az átlagos kihasználtság alacsonyabb

Dinamikus útvonal

A termelési és logisztikai folyamatok vontatójárművekkel történő szinkronizálása a gyártóállomások kis volumenekkel történő keresletorientált ellátását feltételezi. Csak így tartható fenn alacsony készletszint a termelésben. Ideális esetben a logisztika fogyasztás- és keresletorientált, ami lehetővé teszi a dinamikus útvonalvezérlés kialakítását, ahol sem az ütemterv, sem az útvonal nincs kőbe vésve. Az útvonaltervezés az időtől, az útvonal hosszától és a gyártósor soron következő sürgős igényétől függ.

Előnyök:

 • A vontatmányok magas kihasználtsága
 • Nagy fokú rugalmasság a különböző termékek mozgatásának priorizálásában
 • A volumeningadozások kompenzálása (különböző árukészletek)
 • Kétoldali be- és kirakodás

Hátrányok:

 • Magasabb kezdeti tervezési és beruházási költségek
 • A berakodás és kirakodás mindkét oldalon csak megfelelő eszközökkel (gépekkel és szoftverekkel) lehetséges

A vontatmányrendszer, az útvonal, valamint a vezetés és a termékmozgatás automatizálási szintjének a logisztikai környezetre szabott megválasztásával jó eséllyel kerülhetjük el a logisztika 7 fő veszteségforrását (készletek, szállítási veszteség, mozgatási veszteség, várakozási veszteség, túltermelési veszteség, túlmunkálási veszteség, valamint a hibák és selejtek).

Évtizedeken keresztül idehaza is abból indultak ki a logisztika megtervezésénél, hogy a cél az árumegfogások számának és ebből kiindulva a költségek csökkentése. Ma már minden valamirevaló döntéshozó elismeri, hogy a hangsúly nem a bekerülési költség, hanem a teljes birtoklási költség minimalizálásán van. Gyorsan változó világunkban ezenkívül előtérbe kerültek a rugalmassági, automatizálási és funkcionalitási kérdések is, hiszen a ma vásárolt gépnek a holnap feladatait is el kell látnia. A cél tehát az értékteremtésre koncentráló üzemen belüli árumozgatás megteremtése. A változás szükségességének eldöntéséhez érdemes egy kérdéssel indítanunk: Az Ön vödrének van feneke?

Molnár László


STILL LiftRunner® – iparági mérce a vontatmányok között

A víziókban az anyagmozgatás kerülő utak, állásidő és veszteségek nélkül, hézagmentesen megy végbe. A LiftRunnerR® került a legközelebb a vízió gyakorlati megvalósításához. A rendszer automatizált, és szisztematikusan igazítható az egyéni igényekhez.

Főbb tulajdonságok:

 • A szabadalmaztatott szállító- és rakodórendszer mindenféle kocsi esetében a lehető legnagyobb rugalmassággal, könnyű kezelhetőséggel, és az iparág legkisebb gördülési ellenállásával működtethető.
 • Központi tengelyű automatikus elosztófej. Előnyök:
  • Az egyetlen tengely kis fordulási sugarakat és nagy iránystabilitást eredményez, mert a vontatmány tengelyeit nem kell irányítani
  • A kocsikat elválasztják a padlótól
  • Kisebb zaj
  • Alacsonyabb kopás
  • Kisebb karbantartási igény
 • A LiftRunnerR® rendszer moduláris kialakítása lehetővé teszi más méretű kocsik egy meglévő vontatmányba történő integrálását
 • E-, B- vagy C-kerettől függetlenül minden kerettípus egymással kompatibilis
Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
Média Partnerek